Vapaaehtoistoiminnalla rikkautta elämään

”Minulla alkoi uusi elämä!”, huudahti eräs omaishoitaja onnellisena, kun sai kauttamme itselleen ja puolisolleen vapaaehtoisen ystävän. Hänellä oli ollut suuri huoli ja suru siitä, ettei hän voi jatkaa äskettäin aloittamassaan ryhmätoiminnassa. Puolison vointi oli heikentynyt sen verran, ettei häntä voinut jättää turvallisesti yksin kotiin. Vapaaehtoinen mahdollistaa omaishoitajan osallistumiseen ryhmätoimintaan. Tuolloin vapaaehtoinen viettää aikaa muistisairaan kanssa joko heidän kodissaan tai he lähtevät yhdessä kävelylle, kahvilaan tms.

Vuonna 2006 kirjoitti vapaaehtoisemme Maikki seuraavaa: ”Toiminta vapaaehtoisena on ollut meille tärkeää, elämää rikastuttavaa ja hyvää mieltä tuottavaa. Niin paljon kun jaksan ja voin antaa aikaani ja palveluksiani vanhukselle, saan siitä myös itselleni paljon takaisin.”

Tuolloin Maikki ja hänen miehensä olivat toimineet Mäntykodin vapaaehtoisina kaksi vuotta. Tänään, vuonna 2019, he ovat edelleen menossa mukana aktiivisina vapaaehtoistoimijoina, ystävinä ja luotettuina. Ja yhä edelleen he allekirjoittavat sanansa vuodelta 2006, vapaaehtoistoiminnasta saa paljon myös itselleen!

Vapaaehtoistoiminta muuttuu, mutta periaatteet säilyvät. Maikki kirjoitti myös seuraavasti: ”Vapaaehtoisen olevan tulee kunnioittaa jokaisen perheen omaa arkea, kulttuuria, elämänkatsomusta ja elämäntapaa, se voi olla hyvin erilainen kuin itsellä. Ole rehellinen, luotettava ja avoin. Hienotunteisuus ja itsemääräämisoikeus on myös vanhukselle tärkeä asia. Vaitiolovelvollisuus on myös tärkeä muistaa, että vanhus luottaa vapaaehtoiseen.”

Vapaaehtoistoiminta on murroksessa. Yhä enemmän ihmiset haluavat sitoutua vapaaehtoistoimintaan kertaluontoisesti ja lyhytaikaisesti. Maikin ja hänen miehensä kaltaisia pitkän linjan vapaaehtoisia on yhä vähemmän. Yhdistysten tuleekin sopeutua uuteen tapaan sitoutua ja mahdollistaa vapaaehtoisille myös lyhytaikaisia, kertaluonteisia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan. Tästä toiminnasta meillä on hyvä esimerkkinä riksaluotsitoimintamme, joka kevään edetessä jälleen herää henkiin. Tai opiskelijaryhmien kertaluontoiset vierailut vanhuksia ilahduttamassa tai ulkoiluttamassa.

Vapaaehtoistoiminta vaatii resursseja. Kymmenistä vapaaehtoisista koostuvaa vapaaehtoistoimintaa ei voi hallita ja kehittää oman työn ohella. Vapaaehtoisvastaavan työnkuva koostuu pitkälti vapaaehtoisten perehdyttämisestä ja tukemisesta, toiminnan suunnittelusta, käytännön järjestelyistä, uusien vapaaehtoisten rekrytoinnista ja verkostotoiminnasta. Vapaaehtoisvastaava on mukana tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä, sopii vapaaehtoisten vierailut Mäntykodilla. On myös tärkeää, että vapaaehtoisvastaava tekee tiivistä yhteistyötä hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa.

Vapaaehtoiset kokoontuvat kerran kuussa yhteiseen palaveriin, jossa käydään läpi seuraavan kuun tapahtumia ja sovitaan osallistumiset. Vapaaehtoispalaveri on erittäin tärkeä osa vapaaehtoistoimintaa ja toimii vapaaehtoisille vertaistuellisena ryhmänä, jossa voi vaihtaa kuulumisia ja jakaa omia kokemuksiaan vapaaehtoistoiminnasta. Mäntykodin vapaaehtoislistalla on tällä hetkellä noin 40 henkilöä. He osallistuvat toimintaan omien resurssiensa puitteissa, toiset useammin ja toiset vaikkapa erityisesti tietyn tapahtuman puitteissa. Kaikki vapaaehtoisemme ovat meille ja asukkaillemme tärkeitä ja odotettuja vieraita.  Mukaan mahtuu vielä uusiakin ihmisiä!

Oulussa vapaaehtoistoiminta on vireää ja verkostoitunutta. Vares-verkosto järjestää uusille vapaaehtoisille vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksia sekä vapaaehtoisvastaaville ja -koordinaattoreille verkostotapaamisia. Ikävaparit- ryhmässä suunnitellaan tälläkin hetkellä yhdessä ikääntyneille suunnattua tapahtumaa Liikuta minua päivän merkeissä toukokuussa. Katsotaan mitä jännittävää silloin on luvassa!

 

Kirjoittanut: Marjaleena Kyllönen