Monikulttuurinen työyhteisö – Oulun Seudun Mäntykoti ry

Oulun Seudun Mäntykoti ry on vuonna 1952 perustettu yleishyödyllinen yhdistys. Meillä asustaa 27 hoiva-asukasta ja yläkerrassa sijaitsee 13 paikkainen vuorohoito-osasto. Mäntykodilla toimii myös ikääntyneiden päivätoiminta sekä fysioterapiapalvelut. Yhdistyksen perustamisesta saakka vapaaehtoistyö on ollut merkittävässä roolissa, tällä hetkellä vapaaehtoisia on noin 50. Mäntykoti on ollut vuosikymmenet mukana erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa.

Oulun Seudun Mäntykodilla käynnistyi tavoitteellinen monikulttuurisen työyhteisön kehittäminen vuonna 2007. Pääsimme mukaan Vanhus- ja Lähimmäispalveluliiton projektiin ”Kotoutuminen vanhustyöhön”.  Asetimme tavoitteeksi hankkia tietoa monikulttuurisuudesta ja edistää muista kulttuureista tulevien työntekijöiden työllistymistä sekä luoda valmiuksia hoitaa maahanmuuttajataustaisia asukkaita.

Henkilökunnalle suunnatussa aloituskyselyssä kartoitimme koulutustarpeita monikulttuurisuudesta ja asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Vierailimme paikallisissa monikulttuurissa kohtaamispaikoissa ja tarjosimme vastavuoroisesti mahdollisuuden vierailla Mäntykodilla. Järjestimme muun muassa virkistysviikonloppuja maahanmuuttajataustaisille ikäihmisille ja heidän perheilleen, tutustuimme etnisiin ruokakulttuureihin ja opiskelimme venäjän aakkosia. Rekrytoimme maahanmuuttajia mukaan vapaaehtoistyöhön, ja järjestimme heille koulutusta.

Vuosien varrella olemme järjestäneet ja mahdollistaneet henkilökunnalle ja vapaaehtoisille useita monikulttuurisuuteen liittyviä koulutuksia. Toimintamme tavoitteena on ollut jakaa tietoa eri kulttuureista, kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta, tarkastella omaa toimintaa vuorovaikuttajana sekä tulla tietoiseksi taustalla olevista stereotypioita sekä edistää avoimuutta.

Olemme avanneet ovemme myös kymmenille eri kulttuureista tuleville opiskelijoille ja harjoittelijoille. Työyhteisön positiiviset asenteet monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajia kohtaan käsittävät koko työyhteisön. Työyhteisön monikulttuurinen osaaminen on lisääntynyt tietojen, taitojen ja toiminnan osalta.

Tänä päivänä Mäntykodilla työskentelee 38 hoito- ja tukipalveluiden ammattilaista. Vakituisesta/ pitkäaikaisista sijaisistamme yhdeksän on maahanmuuttajataustaista. He ovat kotoisin kolmesta eri maanosasta, yhdeksästä eri maasta.

Monikulttuurisuuden kehittäminen jatkuu hyvien käytäntöjen juurruttamisena ja toiminnan jatkuvana kehittämisenä. Mäntykoti on mahdollistanut useille kymmenille eri maan kansalaisille mahdollisuuden tutustua vanhus- ja vapaaehtoistyöhön. Kokemukset ovat olleet kannustavia. Mäntykodin henkilökunta, asukkaat ja vapaaehtoiset ovat saaneet kokea vuosien varrella ainutlaatuisia kohtaamisia ja ikimuistoisia kokemuksia. 

 

Toiminnanjohtaja Nina Hynninen

 

Kuvassa: Madina Sudanista, Khadjou Marokosta ja Esther Nigeriasta.