Miten kaikki alkoi – osa 4

Sota-ajan kokeneitten sitkeydestä ja nykypäivästä Suomen herätessä elämään sotien jälkeisten raskaitten rakennusvuosien jälkeen järjestöjen naiset tuskin miettivät teoreettista vanhuskäsitystä alkaessaan parantamaan vanhusten asuinoloja. Vanhukset asuivat usein omaistensa nurkissa ja kunnalliskotiin joutuminen oli ”kohtalon uhriksi joutumista”. Rahapulasta huolimatta  oululaisilla naisilla oli tarve toimia konkreettisesti vanhusten hyvän elämän puolesta. Sosiokulttuurinen vanhuskäsitys korostaa vanhenemisen ja vanhuuden historiallista, kulttuurista ja yhteiskunnallista puolta. Se on jokaiselle ainutkertainen elämänvaihe,  joka kuuluu elämänkulkuun ja jonka myötä voi tapahtua kasvua ja kehitystä.  Simo Koskinen kuvaa (2006) elämänkulkuamme historiallisten…

0 Comments

Miten kaikki alkoi – osa 3.

Mäntykoti Oulun vanhuksille sitkeän työn ja vaikeuksien jälkeen  (Kaleva 31.12.1962 ) Avajaiset pidettiin 30.12.1962, vaikka talo ei ollut täysin valmis. Kesken viimeistä rakennusvaihetta  pääurakoitsija Ahola kuoli  ja halvimman eli 48 miljoonan tarjouksen tehnyt rakennusliike meni konkurssiin. Urakoitsija Naumanen vei pankkitakuun turvin työt loppuun ja lopullinen rakennustarkastus pidettiin vasta vuoden 1964 lopulla. Avajaisjuhlassa puheenjohtaja Eskola toivoi, että Mäntykodista tulisi lämmin, viihtyisä ja rauhalllinen koti vanhuksille, jotka tulisivat viettämään hyvin ansaittua elämänsä iltaa.Tuolloin sihteerinä toimineen Maire Beltin mukaan tunnelma avajaisissa oli lämmin…

0 Comments

Elämänlaatua Koskenkodista

Vuonna 1989 alkoi Oulun Seudun Mäntykodilla mielenkiintoinen ja merkittävä kehittämistyö päiväkodin perustamiseksi muistisairaille ikäihmisille. Yhdistyksessä perustettu työryhmä vei ideaa pontevasti eteenpäin yhteistyössä Oulun kaupungin ja RAY:n (nyk. Stea) kanssa. Joulukuussa 1990 RAY päätti ottaa päiväkotihankkeen mukaan avustusohjelmiinsa. Tammikuussa 1991 hankittiin sopiva kiinteistö Tuiran Lehtorannasta. Kyse oli omakotitalosta Koskitie 68:ssa. Johtokunnan jäsenen Tyyne Törmälän ehdotuksesta Koskitien päiväkotia alettiin kutsua Koskenkodiksi. Viehättävä, vanhan ajan tyyliin sisustettu Koskenkoti aloitti toimintansa kesäkuussa 1991. Oulun kaupunki osti Koskenkodin palvelut vuodesta 1993 alkaen ja asiakkaat ohjautuivat…

0 Comments

Miten kaikki alkoi -osa 2.

Toinen yritys  1960-luvulla - rakentaminen otti lujille Keskusjärjestö Koteja Vanhuksille lähetti yhdistykselle kirjeen, josta kävi ilmi, että varoja vanhainkodin rakentamiseen voitaisiin saada Raha-automaattiyhdistykseltä.  Johtokunta päätti anoa avustusta 20 miljoonaa.  Kamariherra Söderström Raha-automaattiyhdistyksestä kävi tutustumassa yhdistykseen, kaupungilta saatuun tonttiin ja oli tyytyväinen näkemäänsä. Epävirallinen tieto 20 miljoonan markan Raha-automaattiavustuksesta saatiinkin  alkusyksystä 1961. Heti tiedon jälkeen perustettiin rakennustoimikunta ja sille annettiin valtuudet hoitaa rakennusasioita parhaaksi katsomallaan tavalla. ”Kontrollimestariksi” valittiin rakennusmestari Paavo Kuivamäki. Vanhainkodin kustannusarvio kokonaisuudessaan oli 75 miljoonaa, josta lainaa tarvittiin 35 miljoonaa. …

0 Comments

Miten kaikki alkoi

Sain mieluisan tehtävän, kirjoittaa Oulun Seudun Mäntykoti ry:n blogiin - muistella menneitä. Tekstin asiasisällöt löytyvät pääosin yhdistyksen historiikista, mutta luultavasti moni lukija saa myös uutta tietoa sitkeiden naisten pitkäjänteisestä työstä, jossa miehet ja perheet olivat aktiivisesti mukana. Oululaista vanhustyötä on kehitetty aina hyvässä yhteishengessä kaupungin kanssa.  Tekstikokonaisuus julkaistaan useampana kirjoituksena ennen varsinaista yhdistyksen syntymäpäivää 10.11.2022. Julkisessa keskustelussa 1940 ja 1950 luvut olivat ”heräämisen” aikaa, myös vanhusten asema ja heikko asuntotilanne nousivat keskusteluun. Vähävaraisille kovia kokeneille, maataan rakentaneille vanhuksille haluttiin koteja…

0 Comments

Uuden alun edessä

Aloitin Oulun Seudun Mäntykodin toiminnanjohtajana tammikuun alussa. Tammikuussa oli pimeää, kun aamuisin ajelin töihin ja iltaisin oli taas pimeä, kun ajelin kotiin. Kuitenkin olin niin innoissani uudesta työstä ja sen tuomasta mahdollisuudesta, että en kokenut ympärillä olevaa pimeyttä väsyttävänä. On toki ihanaa, kun päivät ovat pidenneet ja valon määrä lisääntyy. Sisäisen virkeydyn määrää ei osaa edes kuvata. Valkoinen, luminen kauneus yhdistettynä auringonpaisteeseen on tällä hetkellä parasta. Varjopuoli tässä kauniissa keväässä on korona ja sen mukanaan tuomat haasteet meidän kaikkien jokapäiväiseen…

0 Comments

Hoivakodin omaisyhteisö

Oulun Seudun omaishoitajat ry:n viestintätyöryhmä on pyytänyt vuoden teemasta ”Onneksi on omaisyhteisö” vieraskynäkirjoituksia blogiin, joita julkaistaan vuoden kuluessa. Vieraskynäkirjoitusten sarjaan kirjoittanutta pyydetään haastamaan seuraava kirjoittaja. Yhdistys haastoi ensimmäisenä Nina Hynnisen Mäntykodilta. Oulun Seudun Mäntykodilla asustaa 40 vanhusta. Vuosi on ollut meille kaikille hyvin poikkeuksellinen koronan vuoksi ja mekin odotamme, että pääsemme palaamaan aikaa, jota ei kahlitse rajoitukset. Me Mäntykodilla tiedämme, kuinka tärkeä merkitys vanhuksille on omaisten ja läheisten vierailut, puhelinsoitto, postikortit, valokuvat pöydällä, värikynin tehdyt piirustukset isomummille ja ukille. Niitä…

0 Comments

VANHUSTYÖN AMMATTILAISEN TURVATAITO-OSAAMINEN AJAN TASALLE

Kotiväki-hankkeen (2018 – 2021) aikana olemme vierailleet useissa työyhteisöissä ja oppilaitoksissa puhumassa ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta vanhustyön ammattilaisille ja opiskelijoille. Myös eri verkostoissa, kuten Oulun elämänkaariverkostossa ja löytävän vanhustyön verkostossa, on noussut esiin selkeä tarve vahvistaa vanhustyön ammattilaisten taitoja ikääntyneiden kohtaaman kaltoinkohtelun tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja avun piiriin ohjaamisessa. Mäntykodissa on jo pitkä historia ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisessa työssä. Mielenkiinto aiheeseen heräsi jo vuosia sitten Mäntykodin kotihoidon toiminnan aikana. Ensimmäinen aiheeseen liittyvä hanke toteutui v. 2013-2017, kun yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakodin kanssa…

0 Comments

Kulttuurihoitajana hoivakodissa

Vuosi 2020 on ollut meille isojen muutosten vuosi: Siirryimme väistötiloihin uudisrakennuksen alta, jouduimme supistamaan toimintaamme ja rajoittamaan omaisten vierailuja vanhusten luona Koronan vuoksi. Muutosten keskellä pohdimme myös Mäntykodin asukkaiden virkistystoimintaa laajemmin. Halusimme panostaa enemmän yksittäisen vanhuksen toiveisiin ja monipuolistaa myös ohjaajan toimenkuvaan. Mäntykodin ensimmäisenä kulttuurihoitajana aloitti Mikko Otsamo, laaja-alaisesti kulttuuria ja taiteita harrastava lähihoitaja. Kulttuurihoitajan työnkuva toi aikaisempaa laajemmat mahdollisuudet tuottaa asukkaille ja erityisesti asukkaiden kanssa yhdessä tehden erilaisia kulttuuri- ja taidekokemuksia perinteitä unohtamatta. Toiminnassa on myös tärkeää tuntea asukkaiden…

0 Comments

Uusi arki alkaa hahmottua

Mäntykodin asukkaat ja henkilökunta muuttivat väistötiloihin Lassintaloon maaliskuun 5. päivä. Väistötiloihin siirtymiseen oltiin valmistauduttu henkisesti jo useamman vuoden ajan. Muuttopäivän konkretisoitua järjestimme tiedotustilaisuuksia henkilökunnalle, omaisille ja yhdistyksen jäsenille. Mäntykodin asukkaat elivät henkilökunnan mukana muuttosuunnitelmien laadinnassa. Silti emme osanneet varautua siihen, kuinka paljon Mäntykodin arki lopulta muuttui tuolloin maaliskuussa 2020. Sen muutoksen nimi oli Korona. Muutto itsessään meni hienosti ja asukkaat olivat tyytyväisiä, mutta väsyneitä muutosta, kuten henkilökuntakin. Muuton tiimellyksessä seurasimme valtakunnan uutisista koronan leviämistä maailmalla ja hallituksen tiedotustilaisuuksia kotimaan tilanteesta.…

0 Comments