Historia

 

Oulun Seudun Mäntykotina tunnetun yhdistyksen historia alkoi 10. marraskuuta 1952, jolloin perustettiin Oulun Vanhojen Huolto ry.  Toiminnan päätavoitteeksi tuli kodikkaan ja turvallisen vanhainkodin rakentaminen vähävaraisille, kovia kokeneille ja maataan rakentaneille vanhuksille. Vanhainkodin rakentamisen rahoituksen järjestämiseksi yhdistyksen jäsenet keräsivät rahaa muun muassa järjestämällä myyjäisiä ja hakemalla avustuksia. Mäntykodin avajaiset pidettiin joulukuussa 1962. Seuraavan vuoden maaliskuussa yhdistys vaihtoi nimensä Oulun Seudun Mäntykoti ry:ksi.

Tilanne muuttui yhteiskunnassa ja vanhainkoteihin tuli entistä iäkkäämpiä ja toiminatakyvyltään heikompia vanhuksia. Mäntykodin peruskorjaus- ja laajennustyö toteutettiin vuosina 1988-1989. Remontti suunniteltiin vastamaan uudistuneita tarpeita; uusia tiloja voitiin käyttää pitkä- ja lyhytaikaiseen hoitoon ja avopalveluihin. Elokuussa 1989 Mäntykodissa aloitettiin kotihoitopalvelu toiminta. Lisäksi muistisairaille tarkoitettu päivätoiminta aloitti toimintansa Tuiran Lehtorannassa.

Mäntykodin kiinteistöä laajennettiin edelleen 1990-luvun lopulla. Lisäksi yhdistykselle ostettiin tukipalveluasuntoja Oulun Meritullista. 1990-luvulla toiminnan painopiste oli omais- ja vapaaehtoistoiminnassa.