Hoiva- ja lyhytaikaishoito

Mäntykodissa on 21 hoiva- ja 21 lyhytaikaishoitopaikkaa.
Perustehtävämme on tarjota ikäihmisille laadukasta hoiva- ja lyhytaikaishoitoa sekä
päivätoimintaa.
Mäntykodissa hoiva-alan ammattilaiset huolehtivat asukkaiden hyvinvoinnista kodinomaisessa
ympäristössä. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka asukas voi kalustaa omilla huonekaluilla.
Järjestämme asukkaidemme toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja virkistystä, sekä kannustamme
omatoimisuuteen, aktiiviseen osallistumiseen. Yhteiset kulttuuri-, harrastus- ja virkistystuokiot ja juhlapäivät tuovat meille
kaikille iloa arkeen.
Omaiset ovat aina tervetulleita vierailulle ja osallistumaan niin Mäntykodin arkeen kuin juhlaankin.
Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Toimintaamme ohjaa yhteiset arvot: avoimuus,
asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja osaaminen.
Kaikessa toiminnassamme pyrimme rakentamaan asiakkaillemme olosuhteet, jotka tarjoavat hyvän ja turvallisen vanhuuden. 

Mäntykodin asukkaat asuvat kahdessa kerroksessa

Lyhytaikaishoito (2.krs):
puh. 044 5504 827, 044 5504 811 hoitajat
puh. 050 3509474 sairaanhoitaja-tiiminvetäjä Nina Kerttula
Sähköposti: nina.kerttula(at)mantykoti.fi

                         2. krs SKYPE:  oulun mäntykoti tai oulunseudunmantykoti@gmail.com (tunnistat 2. kerroksen yhteyden vihreästä mäntylogosta). Otathan
                         ensin yhteyden puhelimitse osaston hoitajiin sopiaksesi Skype-yhteydelle ajankohdan.

 

    Hoivahoito (3.krs):
            puh. 044 5504 828, 044 5504 806 hoitajat
            puh. 044 5504804 sairaanhoitaja-tiiminvetäjä Susanna Pohjanvälke
            Sähköposti: susanna.pohjanvalke(at)mantykoti.fi 

            3.krs SKYPE: oulun mantykoti tai ouluseudunmantykoti1@gmail.com (tunnistat 3.kerroksen yhteyden ruskeasta mäntylogosta).
            Otathan ensin yhteyden puhelimitse osaston hoitajiin sopiaksesi Skype-yhteydelle ajankohdan.

        

Miten päästä asukkaaksi Mäntykotiin

Vanhus, jonka kotona asuminen ei ole enää turvallista, on mahdollista hakea hoivakotipaikkaa
Mäntykodista. Hoivakodin asiakkaaksi pääsee Oulun kaupungin SAS-työryhmän päätöksellä. SAS
on sosiaali- ja terveystoimen moniammatillinen työryhmä, joka määrittää hoidon tarpeen ja
laitoshoitoon sijoituksen (SAS=Selvitä – Arvioi – Sijoita).
Ota yhteys Oulun kaupungin palveluohjausyksikön palveluohjaajaan. Myös Oulun kaupungin
palveluohjaajien numeroista voi kysyä lisätietoja.

Palveluohjaajien puhelinnumerot
044 703 5078
044 703 5090

Miten asia etenee

Asiakkaalle tehdään arvio toimintakyvystä ja hoidon tarpeesta. Palveluohjaaja auttaa tarvittaessa
laatimaan hakemuksen laitoshoitoon. Hakemuksen liitteeksi kotihoidon tai sairaalan lääkäri antaa
lausunnon.

Hakemus käsitellään monialaisessa SAS-työryhmässä, johon kuuluvat mm. lääkäri, sairaanhoitaja ja
sosiaalityöntekijä. Päätös palvelun myöntämisestä lähetetään kotiin.
Kun ympärivuorokautinen paikka vapautuu, sitä tarjotaan asiakkaalle. Päätös paikan saamisesta
lähetetään asiakkaalle.