Hoivakoti ja lyhytaikaishoito

Mäntykodissa on 27 pitkäaikaista ja 13 lyhytaikaista (vuorohoito) hoitopaikkaa.
Perustehtävämme on tarjota ikäihmisille laadukasta hoiva- ja lyhytaikaishoitoa sekä
päivätoimintaa.
Mäntykodissa hoiva-alan ammattilaiset huolehtivat asukkaiden hyvinvoinnista kodinomaisessa
ympäristössä. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jonka asukas voi kalustaa omilla huonekaluilla.
Järjestämme asukkaidemme toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja virkistystä, sekä kannustamme
omatoimisuuteen, aktiiviseen osallistumiseen. Yhteiset viriketuokiot ja juhlapäivät tuovat meille
kaikille iloa arkeen.
Omaiset ovat aina tervetulleita vierailulle ja osallistumaan niin Mäntykodin arkeen kuin juhlaankin.
Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Toimintaamme ohjaa yhteiset arvot: avoimuus,
asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja osaaminen.
Kaikessa toiminnassamme pyrimme rakentamaan asiakkaillemme olosuhteet, jotka tarjoavat hyvän ja turvallisen vanhuuden. 

Mäntykodissa työskentelee arkipäivisin myös VIRIKEOHJAAJA, Paikka auki-hankkeen nuori. Hän tuo asukkaiden arkeen iloa ja osallisuutta. Virikeohjaaja tuo virikkeet asukkaiden lähelle, heidän omiin huoneisiinsa, ulkoilee asukkaiden kanssa ja järjestää ryhmämuotoista viriketoiminta. Hän huomioi vuoden kiertoon liittyvät perinteet ja juhlat sekä järjestää Mäntykodilla erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Virikeohjaajan tavoitat puhelimitse numerosta 050 411 8098.

Mäntykodin asukkaat asuvat kolmessa kerroksessa.

Havula,   1. krs, p. 044 550 4829 (pitkäaikaishoito)
Oksala,   2. krs, p. 044 550 4828 (pitkäaikaishoito)
Honkala, 3 krs, p. 044 550 4827 (vuorohoito)

Miten päästä asukkaaksi Mäntykotiin

Vanhus, jonka kotona asuminen ei ole enää turvallista, on mahdollista hakea hoivakotipaikkaa
Mäntykodista. Hoivakodin asiakkaaksi pääsee Oulun kaupungin SAS-työryhmän päätöksellä. SAS
on sosiaali- ja terveystoimen moniammatillinen työryhmä, joka määrittää hoidon tarpeen ja
laitoshoitoon sijoituksen (SAS=Selvitä – Arvioi – Sijoita).
Ota yhteys Oulun kaupungin palveluohjausyksikön palveluohjaajaan. Myös Oulun kaupungin
palveluohjaajien numeroista voi kysyä lisätietoja.

Palveluohjaajien puhelinnumerot
044 703 5078
044 703 5090

Miten asia etenee

Asiakkaalle tehdään arvio toimintakyvystä ja hoidon tarpeesta. Palveluohjaaja auttaa tarvittaessa
laatimaan hakemuksen laitoshoitoon. Hakemuksen liitteeksi kotihoidon tai sairaalan lääkäri antaa
lausunnon.

Hakemus käsitellään monialaisessa SAS-työryhmässä, johon kuuluvat mm. lääkäri, sairaanhoitaja ja
sosiaalityöntekijä. Päätös palvelun myöntämisestä lähetetään kotiin.
Kun ympärivuorokautinen paikka vapautuu, sitä tarjotaan asiakkaalle. Päätös paikan saamisesta
lähetetään asiakkaalle.