Kotiväki-hankkeen (vv.2018-2022) tavoitteena on kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan uhan alla elävien ikäihmisten löytäminen, ikääntyneiden vertaistoiminnan kehittäminen, selviytymismallien ja turvataitojen vahvistaminen osallisuuden keinoin.

KOTIVÄKI – hanke tarjoaa sekä yksilöllistä- että ryhmätukea. Yksilöasiakkaiden kanssa tuemme kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta selviytymistä mm. turvasuunnittelun keinoin.

Ryhmätoiminta on vertaistuellista ja voimaannuttavaa toimintaa akuutin kriisitilanteen jälkeen, kuten RajatOn-ryhmät ja Voimapäivät eri teemoilla.

                                      ***

SELVIYTYMISEN POLULLA YHDESSÄ -turvataito-opas on julkaistu!
Turvataito-opas on tarkoitettu väkivaltaa kokeneille ikääntyneille ja heidän sidosryhmilleen, vanhustyön ammattilaisille, opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Oppaan kirjoittamisessa oli mukana vanhustyön ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita.
Tulemme mielellään esittelemään turvataito-opasta ikääntyneille suunnattuihin kerhoihin, kokoontumisiin ja tapahtumiin. Pidämme turvataitoinfoja mielellään myös vanhustyön ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille. Meidät voi kutsua mukaan myös etäyhteydellä ympäri Suomen!


Voit tutustua turvataito-oppaaseen alla olevasta linkistä:

Selviytymisen polulla -yhdessä

                                      ***

RajatON-ryhmien ”ENNEN MINÄ JUOKSIN PAKOON” -valokuvanäyttely kiertää Oulun seudulla lähellä ikäihmisiä vuosien 2020 – 2022 aikana.

”Olin kuin lintu häkissä.
Sitten kun häkin ovi olikin auki,
en uskaltanut lennähtää ulos.
Mutta kun löysin rohkeuden,
olin kuin pikkulintu,
utelias
helpottunut
onnellinen.”

Valokuvanäyttelyä voi varata puh. 0445504812 tai 0504398017.

Ennen minä juoksin pakoon -näyttely löytyy  myös virtuaalisena osoitteesta:

Hanketta voi kutsua vieraiksi ikäihmisten yhdistyksiin ja kerhoihin sekä oppilaitoksiin ja työyhteisöihin puhumaan ja opastamaan ikääntyneitä ja ammattihenkilöitä tunnistamaan ja reagoimaan kaltoinkohteluun.

Hanke järjestää vuosittain avoimia koulutustilaisuuksia. Vuonna 2019 Mummon markat ja hyvä hoito -seminaari pureutui erityisesti ikääntyneiden taloudelliseen kaltoinkohteluun sekä OuluPride- viikolla nostettiin esiin sateenkaarisenioreiden tasa-arvoinen ja turvallinen vanhuus.

Ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen liittyy kaltoinkohtelun tunnistaminen, puuttuminen ja ehkäisevät toimet. Yleisin kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväkivallan tekijä on elämänkumppani, puoliso, aikuinen lapsi tai muun läheinen ihminen. Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta horjuttaa iäkkään ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kaltoinkohtelun seurauksena ikääntyneen perussairaudet pahenevat, avun tarve lisääntyy sekä ulkopuolisen hoidon ja tuen tarve kasvaa. Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta eristää ikäihmisen toisista ihmisistä. Mielen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet kärsivät eristäytymisen seurauksena ja aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ikäihmiselle.

Kotiväki-hanke on osa STEA:n Elämänote-ohjelmaa

Kotiväki-hanke on mukana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) Elämänote -ohjelmassa. Elokuussa 2018 alkavaan Elämänote-avustusohjelmaan on valittu 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta.

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/

Kotiväki-hanke julkaisee myös säännöllisesti blogeja:

https://kotivakihanke.blogspot.com/

Kotiväki-hankkeen hankevastaavien yhteystiedot:
Riitta Vesala
050-439 8017
riitta.vesala@mantykoti.fi

Marjaleena Kyllönen
044-5504 812
marjaleena.kyllonen@mantykoti.fi

OSOITE:

Myllytie 4, 90500 OULU

IMG_20180710_132842