Elokuussa 2018 Mäntykodilla aloitti kolme vuotinen Kotiväki-hanke 2018 – 2021. Hanke työllistää kaksi hankevastaavaa. Kotiväki-hanketyön tavoitteena on kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan uhan alla elävien ikäihmisten löytäminen, ikääntyneiden vertaistoiminnan kehittäminen, selviytymismallien ja turvataitojen vahvistaminen osallisuuden keinoin.

Ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen liittyy kaltoinkohtelun tunnistaminen, puuttuminen ja ehkäisevät toimet. Yleisin kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväkivallan tekijä on elämänkumppani, puoliso, aikuinen lapsi tai muun läheinen ihminen. Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta horjuttaa iäkkään ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kaltoinkohtelun seurauksena ikääntyneen perussairaudet pahenevat, avun tarve lisääntyy sekä ulkopuolisen hoidon ja tuen tarve kasvaa. Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta eristää ikäihmisen toisista ihmisistä. Mielen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet kärsivät eristäytymisen seurauksena ja aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ikäihmiselle.

Kotiväki-hanke on osa STEA:n Elämänote-ohjelmaa

Kotiväki-hanke on mukana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) Elämänote -ohjelmassa. Elokuussa 2018 alkavaan Elämänote-avustusohjelmaan on valittu 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta.

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/

Kotiväki-hanke julkaisee myös säännöllisesti blogeja:

https://kotivakihanke.blogspot.com/

Kotiväki-hankkeen hankevastaavien yhteystiedot:
Riitta Vesala
050-439 8017
riitta.vesala@mantykoti.fi

Marjaleena Kyllönen
044-5504 812
marjaleena.kyllonen@mantykoti.fi