Paikka auki -hanke

Elokuussa 2018 Mäntykodilla starttasi uusi, vuoden mittainen STEA rahoitteinen hanke ”Paikka
auki”. Paikka auki -avustusohjelman tavoitteena on auttaa työelämän ulkopuolella olevia nuoria
löytämään työpaikka sosiaali- ja terveysalan järjestöistä sekä vahvistaa nuorten
työelämävalmiuksia tukemalla työllistymiseen tarvittavia taitoja.
Halusimme hankkeen myötä tarjota työttömälle nuorelle mahdollisuuden tulla mukaan
Mäntykodin toimintaan ja työskennellä vanhusten parissa ottaen huomioon nuoren omat
vahvuudet. Hankkeen ehtona oli, että nuori tekee työtä yleishyödyllisissä tehtävissä, eikä osallistu
hoitotyöhön. Mäntykodilla hankkeeseen palkattu nuori toimii virikeohjaajan työtehtävissä ja on
mukana vapaaehtoistyön toiminnassa.

VIRIKEOHJAUS MÄNTYKODISSA

Virikkeellisellä ja vanhuksen toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla sekä vapaaehtoistyöllä on ollut aina merkittävä rooli Mäntykodin toiminnassa. Mäntykotiin on onnistuneesti luotu toimintamalli, jossa jokaisen vanhuksen yksilölliset tarpeet voidaan huomioida. Paikka auki-hankkeen nuori toimii Mäntykodissa virikeohjaajana tehden saumatonta yhteistyötä hoitotyön-, kuntoutuksen ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Viriketoiminnasta ovat saaneet nauttia vuosien ajan niin asukkaat, omaiset kun vapaaehtoistyöntekijätkin. 

Virikkeellinen toiminta on pienimmillään kahden keskeisen hetken jakamista ja suurimmillaan isojen yhteisten juhlien järjestämistä, mutta jokainen kohtaaminen ja hetki ovat yhtä vaikuttavia ja ainutlaatuisia! 

Paikka auki -hankkeen nuorelle on nimetty oma mentori, joka perehdyttää ja toimii nuoren tukihenkilönä hankkeen ajan. Nuorella on nyt mahdollisuus hyödyntää omia henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja oppia uusia asioita turvallisessa työyhteisössä.

Virikeohjaaja puh. 050 411 8098