Paikka auki -hanke

PAIKKA AUKI-HANKE ON PÄÄTTYNYT ELOKUUSSA 2019!

Elokuussa 2018 Mäntykodilla starttasi uusi, vuoden mittainen STEA rahoitteinen hanke ”Paikka
auki”. Paikka auki -avustusohjelman tavoitteena on auttaa työelämän ulkopuolella olevia nuoria
löytämään työpaikka sosiaali- ja terveysalan järjestöistä sekä vahvistaa nuorten
työelämävalmiuksia tukemalla työllistymiseen tarvittavia taitoja.
Halusimme hankkeen myötä tarjota työttömälle nuorelle mahdollisuuden tulla mukaan
Mäntykodin toimintaan ja työskennellä vanhusten parissa ottaen huomioon nuoren omat
vahvuudet. Hankkeen ehtona oli, että nuori tekee työtä yleishyödyllisissä tehtävissä, eikä osallistu
hoitotyöhön. Mäntykodilla hankkeeseen palkattu nuori toimii virikeohjaajan työtehtävissä ja on
mukana vapaaehtoistyön toiminnassa.