Vapaaehtois rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 $ mukainen rekisteriseloste

  1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Seudun Mäntykoti ry Y-tunnus: 0210133-1 Kangastie 11 90100 Oulu

  1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nina Hynninen Toiminnanjohtaja Puh. 044 5504 801 nina.hynninen@mantykoti.fi

  1. REKISTERIN NIMI

Oulun Seudun Mäntykoti ry:n vapaaehtoisrekisteri

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen vapaaehtoistehtäviä ja yhteyden hoitamista varten. Vapaaehtoisten yhteystietojen säilyttäminen

  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan työntekijän nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti)

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään. Rikosrekisteriote saadaan nähdyksi Oikeusrekisterikeskukselta tarvittaessa.

  1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

10.TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan Oulun Seudun Mäntykoti ry:n vapaaehtoistyön koordinaattori ja viriketoiminnan ohjaaja.