Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisilla on mahdollisuus toimia monipuolisissa tehtävissä Mäntykodilla ja Koskenkodilla. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on olla mielekästä ja antavaa sekä vapaaehtoisille että ikäihmisille. Vapaaehtoistoiminnalla Mäntykodissa on vuosikymmeniä pitkät perinteet.

Vapaaehtoisena voit

– ulkoiluttaa asukkaita
– lukea, askarrella, olla läsnä ja seurana, leipoa
– avustaa tapahtumien järjestämisessä
– avustaa asukkaita tapahtumiin, retkille, teatteriin
– toimia nettiapuna
– toimia jonkun vanhuksen omana ystävänä
– ohjata ikäihmisille ryhmätoimintaa (mm. liikunta-, muistelu-, leivonta-, laulu-,
muistikuntoutusryhmiä oman kiinnostuksen mukaan) tai olla ryhmänohjaajan apuna
– toimia riksaluotsina (kts. Terttu-riksa)

Vapaaehtoisille tarjottava tuki

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori perehdyttää ja tukee uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vapaaehtoiset kokoontuvat kuukausittain vertaistuelliseen vapaaehtoispalaveriin.
Vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuus osallistua Varesin (https://www.varesverkosto.fi/) järjestämään vapaaehtoistoiminnan peruskurssille. Vapaaehtoisia kutsutaan myös mukaan Mäntykodin, eri yhteistyökumppaneiden ja Ilonpisara-projektin järjestämiin koulutuksiin.

Kaksi kertaa vuodessa vapaaehtoisille järjestetään virkistystoimintaa kiitokseksi heidän antamastaan ajasta ikäihmisille. Olemme käyneet mm. retkillä, teatterissa ja konserteissa.
Vapaaehtoisemme ovat vakuutettuja.

YHTEYSTIEDOT:

Mäntykodin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori/kulttuurihoitaja Mikko Otsamo
mikko.otsamo@mantykoti.fi
puh. 044 5504808

 

Terttu-riksailu

Terttu-riksapyörä hankittiin Mäntykotiin syksyllä 2017. Mäntykodin entinen asukas Terttu Kettinen oli testamenttilahjoituksellaan halunnut monipuolistaa Mäntykotilaisten virkistystoimintaa. Näinpä mahdollistui myös Terttu-riksan hankinta ikäihmisten iloksi.

Olemme osa Pyörällä kaiken ikää -liikettä (Cycling Without Age)! Pyöräliitto (http://pyorallakaikenikaa.fi/) koulutti ensimmäiset RIKSALUOTSIT JA RIKSAKAPTEENIT ja näin kilometrit alkoivat kertyä riksan mittariin.

Riksapyöräily tarjoaa ikäihmisille ikään ja liikuntakykyyn katsomatta mahdollisuuden nauttia pyöräilyn riemusta ja hyödyistä yhdessä. Riksaluotsitoiminta on paitsi vapaaehtoistoimintaa, myös aktiivista kansalaisuutta. Vapaaehtoiset pääsevät nauttimaan upeista hetkistä, mielenkiintoisista tarinoista sekä ystävyydestä.

Terttu-riksa on sähköavusteinen ja turvavyöllinen. Sen kyytiin on helppo siirtyä myös pyörätuolista ja/tai nostolaitteella.

Emme vuokraa riksaa vaan teemme Mäntykodin ja sen hankkeiden nimissä vierailuja vanhusten luokse tai tapahtumiin. Halutessasi Terttu-riksan vierailulle, ota yhteyttä riksayhteyshenkilöön!

Riksayhteyshenkilö:

Kulttuurihoitaja Mikko Otsamo
mikko.otsamo@mantykoti.fi
Puh. 044 5504 808