Elokuussa 2018 Mäntykodilla aloitti kolme vuotinen Kotiväki-hanke 2018 – 2021. Hanke työllistää kaksi hankevastaavaa. Kotiväki-hanketyön tavoitteena on kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan uhan alla elävien ikäihmisten löytäminen, ikääntyneiden vertaistoiminnan kehittäminen, selviytymismallien ja turvataitojen vahvistaminen osallisuuden keinoin.

KOTIVÄKI – hanke tuottaa ikääntyneille kaltoinkohtelua tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille vertaistuellista ryhmätoimintaa, mm. RajatON-ryhmätoiminta ja Voimapäivät.

 

SELVIYTYMISEN POLULLA YHDESSÄ -turvataito-opas on julkaistu!
Voit tutustua turvataito-oppaaseen alla olevasta linkistä:

Selviytymisen polulla -yhdessä

***

RajatON-ryhmien ”ENNEN MINÄ JUOKSIN PAKOON” -valokuvanäyttely kiertää Oulun seudulla lähellä ikäihmisiä vuosien 2020 ja 2021 aikana.

”Olin kuin lintu häkissä.
Sitten kun häkin ovi olikin auki,
en uskaltanut lennähtää ulos.
Mutta kun löysin rohkeuden,
olin kuin pikkulintu,
utelias
helpottunut
onnellinen.”

Valokuvanäyttelyä voi varata puh. 0445504812 tai 0504398017.

Ennen minä juoksin pakoon -näyttely löytyy  myös virtuaalisena osoitteesta:

Hanketta voi kutsua vieraiksi ikäihmisten yhdistyksiin ja kerhoihin sekä oppilaitoksiin ja työyhteisöihin puhumaan ja opastamaan ikääntyneitä ja ammattihenkilöitä tunnistamaan ja reagoimaan kaltoinkohteluun.

Hanke järjestää vuosittain avoimia koulutustilaisuuksia. Vuonna 2019 Mummon markat ja hyvä hoito -seminaari pureutui erityisesti ikääntyneiden taloudelliseen kaltoinkohteluun sekä OuluPride- viikolla nostettiin esiin sateenkaarisenioreiden tasa-arvoinen ja turvallinen vanhuus.

Ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen liittyy kaltoinkohtelun tunnistaminen, puuttuminen ja ehkäisevät toimet. Yleisin kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväkivallan tekijä on elämänkumppani, puoliso, aikuinen lapsi tai muun läheinen ihminen. Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta horjuttaa iäkkään ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kaltoinkohtelun seurauksena ikääntyneen perussairaudet pahenevat, avun tarve lisääntyy sekä ulkopuolisen hoidon ja tuen tarve kasvaa. Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta eristää ikäihmisen toisista ihmisistä. Mielen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet kärsivät eristäytymisen seurauksena ja aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ikäihmiselle.

Kotiväki-hanke on osa STEA:n Elämänote-ohjelmaa

Kotiväki-hanke on mukana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) Elämänote -ohjelmassa. Elokuussa 2018 alkavaan Elämänote-avustusohjelmaan on valittu 20 hanketta, jotka tukevat toiminnallaan haastavissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta.

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/

Kotiväki-hanke julkaisee myös säännöllisesti blogeja:

https://kotivakihanke.blogspot.com/

Kotiväki-hankkeen hankevastaavien yhteystiedot:
Riitta Vesala
050-439 8017
riitta.vesala@mantykoti.fi

Marjaleena Kyllönen
044-5504 812
marjaleena.kyllonen@mantykoti.fi

OSOITE:

Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, 90100 OULU

IMG_20180710_132842